Fordelene ved e-dampning er mange:

• Man vil tydeligt kunne mærke positive forandringer når man stopper med at ryge cigaretter og starter på e-damp: Bedre åndedræt, hoste forsvinder tit helt, bedre lungekapacitet, bedre immunforsvar, bedre tand- og mundhygiejne og mindre sygdom generelt

• Ingen lugt af røg og os, og slut med askebægre der lugter og cigaretskodder der ligger og flyder rundt omkring på fortove og i naturen - ingen løbende og sviende øjne, ingen irritation i næse og svælg ved “passiv e-dampning”

• E-dampen får ikke tøj, gardiner, hår eller hud til at lugte af cigaretrøg. Selvom en alm. ryger går udenfor for at ryge, så lugter tøjet stadig af røg, når rygeren kommer indenfor igen. Dette undgås med e-damp...

• E-damp er langt mindre skadelig for den der e-damper, og med stor sikkerhed risikofri for dem der er i nærheden. Undersøgelser foretaget bl.a. i USA og New Zealand kunne ikke påvise målbare toksiner/skadelige stoffer, hvilket gør faren ved ”passiv e-dampning” som ikke eksisterende

• Væskerne til en e-damper indeholder 4-5 forskellige kendte ingredienser kontra almindelige cigaretter der består af op til 4.000 ingredienser, hvor af flere er kendt for at kunne være medvirkende til udvikling af kræft.
 
• Dampen der udåndes fra en e-damper har et restnikotinindhold der ligger 1000 gange under grænseværdien for cigaretter

• En e-dampers ånde lugter ikke kraftigt af tobak

• Det er gennem utallige succeshistorier påvist at skiftet til edampning for de fl este helt fjerner eller reducerer trangen til at ryge almindelige cigaretter dramatisk

• Flere lunge- og hjertespecialister anbefaler e-damp til de rygere som enten ikke kan eller vil stoppe med at nyde nikotin.
• I følge Sundhedsstyrelsen dør der årligt 13-14.000 personer af rygerrelaterede sygdomme. Dette antal kan drastisk reduceres ved at kvitte cigaretterne, og begynde at e-dampe ...- får du lyst til at skodde
din sidste cigaret ?
Så er ovenstående blot
nogle af fordelene ...
 Tilbud

PayPal