Ønsker du mere viden om e-dampning?

Denne folder har til formål at informere om hvad e-dampning er, og samtidig give lidt information i forbindelse med hvor vidt det er skadeligt for dig og dine omgivelser. Alle udsagn i folderen er givet med udgangspunkt i den mængde faktuel viden omkring e-damp, som vi i DADAFO har kunnet tilegne os til dato.

Foreningen DADAFO (Dansk E-damper Forening) har en hjemmeside, som du bør besøge, såfremt du ønsker yderligere og mere dybdegående information. På vores hjemmeside kan du fi nde relevante up-to-date forskningsresultater og analyser af kliniske undersøgelser og forsøg samt diverse rapporter om e-dampning fra hele verden.

Med de informationer du kan hente på DADAFO’s hjemmeside, er du klar til at føre en konstruktiv dialog, hvis du møder mennesker på din arbejdsplads, i din fritid eller blandt din egen familie, som forholder sig skeptisk til e-dampning. Uvidenhed bekæmpes med faktuel viden.

Du finder vores hjemmeside på:
www.dadafo.dk
    
Du kan også finde os på Facebook:
www.facebook.com/pages/Dansk-e-Damper-Forening/173560719458625

Og på Twitter: @DADAFOdk

Har du konkrete spørgsmål, er du naturligvis også velkommen til at skrive til os på email:


info@dadafo.dk

Du kan også blive medlem af vores forening. For blot kr. 120,- om året, sørger vi for at holde dig opdateret på udviklingen, politisk såvel som klinisk/medicinsk, omkring e-damp og giver dig adgang til al
vores viden omkring emnet. Læs mere om hvordan du kan blive medlem af foreningen på vores hjemmeside.


Tilbud

PayPal