Viden omkring e-væsker:

Vores smagsopfattelse er forskellig fra person til person. Derfor har vi hos Djurs Damp valgt at indfører et smagsindex. Alle vores væsker er som standard blandet til index 1, hvis du ønsker en kraftigere smag bør du vælge et højere index f.eks. 1,5 (hvilke vi anser for at være den makisimale tilrådelige grænse), så øges mængden af aroma koncentrat med 50%, men pas på med at vælge et for højt index, da smagen ændres markant.

Dit damp udstyr har også en stor betydning for hvordan du oplever smagen på væsken. Det er vores erfaring at væsker der naturligt er svage i smagen ikke fremstår så tydeligt på en cartomizer (DCT tank)  som på en clearomizer (CE4). Den reneste smagoplevelse fås med en Dripping atomizer eller en genesis atomizer.

DCT Tank

Cartomizer

CE4 Clearomizer

Dripping Atomizer

RDA Fra SMOKtech

Genesis Atomizer

RSST Fra SMOKtech

 DCT tankCE4 V3 clearomizer  RDA Dripping atomizer fra SMOK RSST Genesis tank fra SMOK

 

Som udgangspunkt er alle væsker fra Djurs Damp klar til anvendelse ved modtagelse, men de kan godt virke lidt tam og smagssvag det første døgns tid, men fortvivl ikke, stort set alle væsker modnes over tid. Du kan fremme denne modningsproces ved at åbne flasken og fjerne dryptuden og stille flasken mørkt og ved normal temperatur, derved iltes væsken og modnes hurtigere.

 De fleste væsker, så som tobak og frugt modnes kontinuerligt, det vil sige at en væske bliver kraftigere i smagen jo længere tid den stå ubrugt. Hvis du ikke bruger en væske eller vil holde en pause med en væske i længere tid, (over en uge) bør du opbevare den i køleskabet for at bremse denne modningsproces.


Tilbud

PayPal